top of page
Stora Hults Strand

stora hults strands

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

OM

Stora Hults Strands Vägförening bildades 1976.
Efter förrättning har föreningen år 2001 bytt namn till Stora Hults Strands Samfällighetsförening.
Alla som har en fastighet eller tomt i Stora Hult är medlemmar.
Föreningen sköter väghållningen och ansvarar för att vägarna är trafiksäkra. Föreningen ansvarar också för skötseln av gemensamma grönområden.
Stora Hults Strands Samfällighetsförening samarbetar med Byalaget i Stora Hult och föreningen Stora Hults Strand i gemensamma frågor.

 

Stora Hults Strand
About

Stora hults 

historia

Här kan du läsa lite mer om Stora Hults historia och grönområden.

Storahult

strandföreningen

Föreningen Stora Hults Strand är en intresseförening för alla boende i Stora Hult.

Föreningen bildades 1955 och har ca 250 medlemmar.
Föreningen arrangerar bl.a strandstädning varje år och midsommar-firande på fotbollsplanen.


Medlemsavgiften är 100kr/person.

Bg 285-5112 eller Swish 1234413209.

Glöm inte ange avsändare och gärna e-mailadress

Stora Hults Strand
Stora Hults Strand

stora hults byalag

Stora Hults Byalag. Byalaget är en kvarleva från den tiden då Skåne var danskt och fungerar som en lokal ekonomisk enhet. Byalaget utgörs av de bönder, som brukar marken, som fördelades i Stora Hult vid laga skifte på 1840-talet.

Idag är byalaget baserat på elva gårdar, varav sju deltar aktivt i verksamheten.

Byalaget förvaltar den gemensamma marken, den s.k. "allmänningen". Området är strandområdet från Lervik i norr till gränsen till Vejbystrand i söder. Skötsel av den gemensamma marken sker i samråd med Länsstyrelsen och Båstads kommun.


Kontaktperson för Byalaget är Per-Olof Hansson. 

Andra aktiva byalag finns i Vejby, Västra Ljungby och Ranarp.

Karta
Contact
bottom of page